Szkolenia uczestników ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w projekcie mają na celu zapoznanie i umożliwienie prawidłowego korzystania z przekazanego uczestnikom do użytkowania sprzętu komputerowego.

W programie szkolenia zostaną uwzględnione zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne z zakresu podstaw obsługi komputera, Internetu, poczty elektronicznej oraz zasad BHP w pracy z komputerem. Szkolenie przewidziane zostało w wymiarze 8 godzin dla 942 uczestników projektu.

Harmonogram szkoleń dostępny będzie na stronie projektu po podpisaniu umowy z wykonawcą usługi.