Harmonogram szkoleń w Jednostkach podległych w gminie Wisznice od V – X 2015 r.

27 kwietnia 2015

Świetlica Wiejska w Polubiczach

 • 7 maja
 • 4 czerwca
 • 2 lipca
 • 6 sierpnia
 • 3 września
 • 1 października

Szkoła Podstawowa w Horodyszczu

 • 14 maja
 • 11 czerwca
 • 9 lipca
 • 13 sierpnia
 • 10 września
 • 8 października

Świetlica Wiejska w Dubicy

 • 21 maja
 • 18 czerwca
 • 16 lipca
 • 20 sierpnia
 • 17 września
 • 15 października

Harmonogram szkoleń ze względów losowych może ulec nieznacznym zmianom. W razie napotkanych trudności Uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną.