Harmonogram szkoleń w Jednostkach podległych w gminie Jabłoń od V – X 2015 r.

5 maja 2015

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 • 11 czerwca
 • 6 sierpnia
 • 1 października

Świetlica Wiejska w Dawidach

 • 18 czerwca
 • 13 sierepnia
 • 8 października

GBP w Jabłoniu, Filia w Gęsi

 • 26 czerwca
 • 20 sierpnia
 • 15 października

Wiejski Dom Kultury w Kolanie

 • 7 maja
 • 2 lipca
 • 3 września

Świetlica Wiejska w Kalince

 • 14 maja
 • 9 lipca
 • 10 października

Wiejski Dom Kultury w Paszenkach

 • 21 maja
 • 16 lipca
 • 17 września

Harmonogram szkoleń ze względów losowych może ulec nieznacznym zmianom. W razie napotkanych trudności Uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną.