Harmonogram szkoleń w Jednostkach podległych w gminie Rossosz od V – X 2015 r.

5 maja 2015

Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu

  • 20 maja
  • 17 czerwca
  • 15 lipca
  • 19 sierpnia
  • 23 września
  • 14 października

Harmonogram szkoleń ze względów losowych może ulec nieznacznym zmianom. W razie napotkanych trudności Uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną.