Harmonogram szkoleń w Jednostkach podległych w gminie Sosnówka od V – X 2015 r.

5 maja 2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnówce

  • 11 maja
  • 15 czerwca
  • 6 lipca
  • 3 sierpnia
  • 7 września
  • 5 października

Harmonogram szkoleń ze względów losowych może ulec nieznacznym zmianom. W razie napotkanych trudności Uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną.