Harmonogram szkoleń w Jednostkach podległych w gminie Wohyń od V – X 2015 r.

5 maja 2015

Zespół Szkół w Wohyniu

 • 21 maja
 • 18 czerwca
 • 16 lipca
 • 13 sierpnia
 • 17 września
 • 15 października

Zespół Szkół w Suchowoli

 • 22 maja
 • 19 czerwca
 • 17 lipca
 • 14 sierpnia
 • 18 września
 • 16 października

Harmonogram szkoleń ze względów losowych może ulec nieznacznym zmianom. W razie napotkanych trudności Uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną.