Zapraszamy na szkolenia

6 maja 2015

W ramach realizowanego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zapraszamy chętne osoby do udziału w szkoleniach w zakresie z podstaw obsługi komputera i Internetu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które z uwagi na brak umiejętności mają trudności z obsługą komputera czy dostępem do Internetu. Szkolenia będą się odbywały w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, Świetlicy Wiejskiej w Dubicy oraz Świetlicy Wiejskiej w Polubiczach.

Zgłoszenia należy dokonać drogą telefoniczną – 83 378 21 27 lub w biurze mieszczącym się w Urzędzie Gminy Wisznice – pok 205 (II piętro).

O terminie i programie szkoleń zainteresowani będą powiadomieni na spotkaniu.

Wstępny harmonogram szkoleń znajduje się w załączniku. W celu dostosowania terminów do uczestników może ulec nieznacznym zmianom.