Podsumowanie projektu

10 października 2015

29 września 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”.

Konferencja została zorganizowana w restauracji „Avangarda” w Wisznicach.

Konferencję otworzył Wójt Gminy Wisznice, Pan Piotr Dragan. Po krótkim wstępie dokonał prezentacji dotyczącej całokształtu realizowanego projektu.

Następnie Pan Dr Marek Mędrek – wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Instytucie Matematyki i Informatyki jednocześnie Adiunkt na UMCS w Zakładzie Systemów Informacyjnych Zarządzania wygłosił prelekcję z zakresu informatyzacji samorządów. Przedstawił min. strukturę typowego urzędu administracji samorządowej, systemy informatyczne wykorzystywane w urzędach oraz przykładowe rozwiązania e-usług funkcjonujących w administracji.

Pan Arkadiusz Gałązka, będący głównym specjalistą w Oddziale Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo lubelskie” w Departamencie Gospodarki i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w swojej prelekcji omówił zakres Szerokopasmowej Sieci Regionalnej Województwa Lubelskiego, fazę operacyjną i temat „Ostatniej Mili”- działaniach województwa lubelskiego.

Wraz z zakończeniem konferencji dobiega końca realizacja projektu. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działania podejmowane na każdym etapie realizacji projektu, a także tym, którzy byli obecni na organizowanych szkoleniach i na konferencji podsumowującej.