Zagrożony wykluczeniem cyfrowym? Zgłoś się do projektu!

3 lutego 2014

Od dziś (3 lutego) można zgłaszać się do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny".

Dokumenty przyjmowane będą do 28 lutego 2014 r.

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o wielkości gospodarstwa rolnego i osiąganych dochodach

Oświadczenie o dochodach

Po zakończeniu rekrutacji zgłoszenia zostaną ocenione przez komisję a wyniki przekazane osobom biorącym udział w rekrutacji.

Osoby zainteresowane zapraszamy do właściwych Urzędów Gmin/Miast gdzie można otrzymać niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje.