Rekrutacja zakończona

30 marca 2014

28 lutego 2014 r. zakończyła się rekrutacja do projektu. Wszystkie formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły do urzędów gmin i miast zostały zweryfikowane. Utworzono listy osób ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwych urzędach. Numery telefonów dostępne są na podstronie "kontakt".