Rozpoczynamy podpisywanie umów z uczestnikami projektu

4 lipca 2014

Informujemy, że od 10 lipca 2014 r. (czwartek) uczestnicy projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny" mogą zgłaszać się do właściwych urzędów gmin/miast w celu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią umowy pobierając plik: Wzór umowy uczestnictwa w projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwych urzędach. Numery telefonów dostępne są na podstronie "kontakt".