Podpisano umowy z wykonawcami

15 lipca 2014

Gmina Wisznice podpisała umowy z poszczególnymi Wykonawcami wybranymi w toku postępowania przetargowego na dostawy i usługi w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny".

3 lipca 2014 r. podpisano umowy z firmą PIDIKOM Sp. z o.o. Sp. k. na część II i IV przedmiotowego zamówienia.

Umowa na część I z firmą JB Multimedia Jerzy Bielecki oraz umowa na część III z firmą Euro Info Group Sp. z o.o. podpisane zostały 14 lipca 2014 r.