Projekt w okresie trwałości

22 stycznia 2016

Przypominamy!

Pomimo, iż projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny” zakończył się w 2015 r., ciągle utrzymujemy jego efekty.

Jeśli pojawią się usterki bądź awarie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy właściwym dla Państwa lokalizacji.