Harmonogram szkoleń w Jednostkach Podległych od I – IV 2015 r.

2 stycznia 2015

Świetlica Wiejska w Polubiczach

  • 8 stycznia
  • 5 lutego
  • 5 marca
  • 2 kwietnia

Szkoła Podstawowa w Horodyszczu

  • 12 marca
  • 9 kwietnia

Świetlica Wiejska w Dubicy

  • 19 lutego
  • 19 marca
  • 19 kwietnia

Harmonogram szkoleń ze względów losowych może ulec nieznacznym zmianom. W razie napotkanych trudności Uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną.