Zmieniasz miejsce zamieszkania? Poinformuj nas o tym.

1 marca 2017

Przypominamy, iż na podstawie umowy użyczenia zestawów komputerowych Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do informowania właściwego Urzędu Gminy o zmianie adresu zamieszkania, a co za tym idzie o zmianie lokalizacji sprzętu komputerowego.

Proszę pamiętać, że Urzędy Gmin mogą kontrolować stan sprzętu komputerowego.